หน้าแรก
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

ABOUT US

สิริบูรพา คลินิกการแพทย์แผนไทย หรือชื่อเดิมว่า พันปีบ้านสมุนไพร ในความหมายของสิริบูรพา คือ การแพทย์แผนไทย เป็นการแพทย์แผนตะวันออกที่เจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคุล ดุจดั่งแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าในทิศตะวันออก สิริบูรพา คลินิกการแพทย์แผนไทย ก่อตั้งโดยคุณอุทิศและคุณขจีนัช จิตรโชติ จากการคลุกคลีการรักษาตามวิถีแผนไทย และผดุงครรภ์มาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณยายทวด ก่อเกิดประสบการณ์และการหวงแหนซึ่งภูมิปัญญาไทย เมื่อปี พ.ศ. 2525 จึงได้เริ่มเก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากต้นตระกูล โดยการอนุรักษ์มาลัยสมรสและดอกไม้สดให้อยู่นานเท่านานในขวดโหลแก้ว และได้เป็นที่รู้จักในขณะนั้นไปกว่า 40 ประเทศ ดอกไม้พันปีประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะเป็นการรักษาดอกไม้สดได้นานนับปีด้วยการแช่ในน้ำสุมนไพร ทำให้เกิดการอนุรักษ์ดอกไม้หายากขึ้น ทำให้ผู้สนใจสั่งมามากมาย แต่เมื่อถึงจุดสูงสุด ดอกไม้พันปีต้องปิดฉากลง เนื่องจากสมุนไพรตัวสำคัญในการทำน้ำยารักษาดอกไม้ให้สดนับวันจะมีน้อยลงละหายากขึ้นทุกที ด้วยความรู้ด้านสมุนไพรที่ศึกษามาโดยตลอด ทำให้ทั้งสองไม่หยุดนิ่ง หันมาจับสมุนไพรตัวอื่นค้นคว้าต่อไป จนเกิดสมุนไพรพันปีขึ้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยกลับมาสร้างเสริมสุขภาพและความงามแบบองค์รวมอีกครั้ง โดยการแก้ปัญหาสุขภาพและความงามที่ต้นเหตุ หรือตามโบราณกล่าวไว้ว่าให้แก้ที่สมมุติฐานของโรค นั่นเอง 

Service and Product

สิริบูรพาคลินิก (Siriburapa Clinic) ให้การรักษาปรึกษาและฟื้นฟูสุขภาพและความงามด้วยสมุนไพรไทยดูแลโดยแพทย์และเภสัชกรแผนไทยรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ที่มีประสบการณ์ว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นการรักษาจากระบบภายในแบบองค์รวม เช่น โรคระบบสืบพันธุ์(ปวดจำเดือน ช็อกโกแล็ตซีสต์ ต่อมลูกหมาก ตกขาว) โรคระบบประสาท (ไมเกรนอัมพาต/อัมพฤต นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ บ้านหมุน) โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (ข้อเข่าเสื่อม ไหล่ติด นิ้วล็อค) อื่นๆ เช่น สิว ฝ้า เหน็บชา เกาต์ฟื้นฟูหลังคลอดบุตร มีบุตรยาก อ่านเพิ่มเติม

Online Booking

ติดต่อเรา

1350 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย


02 734 8254 , 02 734 9818
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


กรุณานัดหมายล่วงหน้า

บริการทุกวัน 10:00 - 20:00 น.