เกี่ยวกับเรา

About Us

สิริบูรพา คลินิกการแพทย์แผนไทย หรือชื่อเดิมว่า พันปีบ้านสมุนไพร ในความหมายของสิริบูรพา คือ การแพทย์แผนไทย เป็นการแพทย์แผนตะวันออกที่เจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคุล ดุจดั่งแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าในทิศตะวันออก สิริบูรพา คลินิกการแพทย์แผนไทย ก่อตั้งโดยคุณอุทิศและคุณขจีนัช จิตรโชติ จากการคลุกคลีการรักษาตามวิถีแผนไทย และผดุงครรภ์มาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณยายทวด ก่อเกิดประสบการณ์และการหวงแหนซึ่งภูมิปัญญาไทย เมื่อปี พ.ศ. 2525 จึงได้เริ่มเก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากต้นตระกูล โดยการอนุรักษ์มาลัยสมรสและดอกไม้สดให้อยู่นานเท่านานในขวดโหลแก้ว และได้เป็นที่รู้จักในขณะนั้นไปกว่า 40 ประเทศ ดอกไม้พันปีประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะเป็นการรักษาดอกไม้สดได้นานนับปีด้วยการแช่ในน้ำสุมนไพร ทำให้เกิดการอนุรักษ์ดอกไม้หายากขึ้น ทำให้ผู้สนใจสั่งมามากมาย แต่เมื่อถึงจุดสูงสุด ดอกไม้พันปีต้องปิดฉากลง เนื่องจากสมุนไพรตัวสำคัญในการทำน้ำยารักษาดอกไม้ให้สดนับวันจะมีน้อยลงละหายากขึ้นทุกที ด้วยความรู้ด้านสมุนไพรที่ศึกษามาโดยตลอด ทำให้ทั้งสองไม่หยุดนิ่ง หันมาจับสมุนไพรตัวอื่นค้นคว้าต่อไป จนเกิดสมุนไพรพันปีขึ้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยกลับมาสร้างเสริมสุขภาพและความงามแบบองค์รวมอีกครั้ง โดยการแก้ปัญหาสุขภาพและความงามที่ต้นเหตุ หรือตามโบราณกล่าวไว้ว่าให้แก้ที่สมมุติฐานของโรค นั่นเอง