การรักษาและอัตราค่าบริการ

รายละเอียดการรักษาและอัตราค่าบริการ

1. ค่าบริการทางการแพทย์                200 บาท

ตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการ ประเมินการรักษาอาการ

2. อบกระโจมสมุนไพรป่า                   180 บาท

อบกระโจมด้วยสมุนไพรป่า 30 นาที พร้อมน้ำมันยาชโลมรักษา

3. นวดประคบคู่ขนาน และนวดหม้อเกลือ   2000 บาท

ใช้นักบำบัด 2 ท่านต่อผู้ป่วย 1 ท่าน ใช้ลูกประคบสมุนไพรสด 4 ลูก

บำบัดไปพร้อมๆ กัน โดยมีจุดบำบัดตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้าตามหลักกายวิภาคศาสตร์แผนไทย

4. นวดแก้อาการเพื่อบำบัดตามกลุ่มโรค    1000   บาท

นวดรักษาตามอาการ 60 นาที

5. นวดแก้อาการเพื่อฟื้นฟูตามกลุ่มโรค       450    บาท

นวดฟื้นฟูตามอาการ 60 นาที

6. นวดแก้อาการเพื่อป้องกันตามกลุ่มโรค    450   บาท

นวดป้องกันตามอาการ 60 นาที

7. นวดเท้าแก้อาการ                               350   บาท

นวดเท้าแก้อาการและกดจุดสะท้อน 60 นาที

8. นวดหม้อเกลือ                                   550   บาท

นวดบำบัดด้วยหม้อดินบรรจุเกลือเป็นตัวนำความร้อน

ใช้ความอุ่นและสรรพคุณของสมุนไพรในการรักษา 30 นาที

9. นึ่งท้อง                                             550   บาท

ใช้สมุนไพรบำบัดควบคู่กับหม้อเกลือ 10 นาที เพื่อรักษาอาการท้องโต หย่อนคล้อย

10. นั่งถ่าน                                            350   บาท

ใช้การรมควันสมุนไพรบำบัดเพื่อรักษาฝีเย็บ หรือริดสีดวงทวาร

11. ขัดรักษาโรคผิวหนังด้วยมะขามป้อม      700   บาท

ใช้สมุนไพรมะขามป้อมขัดรักษาปัญหาผิว โดยนักบำบัด 2 ท่านต่อผู้ป่วย 1 ท่าน

12. ขัดรักษาโรคผิวหนังด้วยสมุนไพรป่า     2600   บาท

ใช้สมุนไพรป่าขัดรักษาปัญหาผิว โดยนักบำบัด 2 ท่านต่อผู้ป่วย 1 ท่าน

13. ขัดรักษาโรคผิวหนังด้วยสมุนไพรป่า     1500   บาท

ใช้สมุนไพรป่าขัดรักษาปัญหาผิว โดยนักบำบัด 1 ท่านต่อผู้ป่วย 1 ท่าน

14. ยาจากสมุนไพร                      100 - 2000   บาท

การจัดยาขึ้นอยู่กับอาการโรค ระยะเวลาในการรักษา และจำนวนยาตามปริมาณการใช้